THE AUTHOR

Debut 2016

Author: Gina Cinnamoni
Title: Sätesboken / The breech book
Published: 2016
Publisher: Cendorian Publishing
ISBN: 978-91-639-1567-3 
Pages: 91

E-book ISBN: 978-91-639-1568-0

-"To finish the work with The Breech Book was a very big challenge for me. At the same time I was aware of that the parents expecting a breech turned baby had an even bigger challenge in front of them to find the information they needed for their breech birth or ceaseran birth. WIth this in mind, it motivated me to finish The Breech Book and publish it".

Skrivandet har alltid haft sin plats i Gina Cinnamonis liv. Oftast i form av dikter, ordvitsar eller som barn i form av korta skräckhistorier. 2015 kom skrivandet till större nytta än det hade gjort förut. Gina Cinnamoni skrev Sätesboken - en handbok för blivande föräldrar med ett barn i sätesläge efter att själv ha fött sina två barn på detta sätt. Sätesboken finns nu hos mödravårdscentraler, sjukhusbibliotek och stadsbibliotek runt om i  Sverige.

Sätesboken köper du via din internetbokhandlare.